Vilicus Moneo - Ditt stöd på spåret

Filmen beskriver Vilicus Moneo.

Klicka här för textbeskrivning.

Gränspunktsdetektor

Vår gränspunktsdetektor Vilicus Moneo är ett stöd för personal som arbetar på spårbundna arbetsmaskiner. Det är ett hjälpmedel exempelvis när man har en arbetssträcka som överlappar driftplatsgränsen där A-skydd ska övergå till spärrfärd eller omvänt, och för att förhindra otillåten rörelse utanför A-skyddsområde.

Vårt larm

Vilicus Moneo bidrar, genom att larma med både ljud och ljus, när maskinförare närmar sig registrerade gränspunkter för aktuell skyddsträcka under pågående arbete. På så sätt är risken mindre att man kommer ut i en lagd tågväg, störa annan trafik på intilliggande spår och i värsta fall orsakar en olycka.

Vilicus Moneo - så här funkar det

Ladda ner appen

Vilicus Moneo är en app som finns till både iPhone och Android.

Mata in gränspunkter

Ute på spåret så matar du in de gränspunkter du fått för respektive område.

Alarm vid överträdelse

Appen varnar dig om du håller på att närma dig en gränspunkt.

Varför just Vilicus Moneo?

Varför har vi valt att kalla appen för Vilicus Moneo? Vilicus och moneo är båda latin. Vilicus betyder ”övervakare, tillsyningsman” och moneo betyder ”varna”.

Vilicus Moneo är tänkt att fungera som en extra övervakare när du är ute på spåret och arbetar. En tillsyningsman som signalerar och varnar dig när du närmar dig satta gränspunkter för A-skydd eller spärrfärd.

Hur funkar det?

När du är ute på uppdrag på spåret och har fått din arbetsorder, så matar du in de gränspunkter du fått för respektive område.

Vår app Vilicus Moneo hjälper dig sedan att hålla reda på var gränspunkterna för skyddet befinner sig relativt dig som användare. Appen varnar när den valda gränspunkten närmar sig och påkallar din uppmärksamhet på att du befinner sig nära gränspunkten och att det är dags att vidta åtgärder.

Vilicus Moneo tar inte över ditt eget ansvar för att ha koll på när du närmar dig gränspunkter och ska ringa trafikledningscentralen, men är ett stöd i detta.

 

Senaste nytt från Vilicus Moneo

Järnvägspodden på Elmia Nordic Rail

I Järnvägspoddens senaste avsnitt (12/2023) rapporterar man från mässan Elmia Nordic Rail.

Läs mer »

Test och utveckling av appen pågår.

Under våren-sommaren har två stora aktörer i branschen testat Vilicus Moneo skarpt i fält. Det har varit bra med inspel vilket också har lett till vissa redan genomförda förbättringar. Läs mer om dem i det här inlägget.

Läs mer »

Nu lanserar vi Vilicus Moneo!

Det är så roligt att appen i sin grundversion nu finns ute för branschen att testa. Lanseringen ägde rum på mässan Train & Rail 2023 tisdagen 25 april 2023 då vi för första gången berättade om appen.

Läs mer »

Animationer på YouTube

Nu har Vilicus Moneo en egen YouTube-kanal.

Läs mer »

Järnvägspodden om Vilicus Moneo

I Järnvägspoddens senaste avsnitt (6/2023) rapporterar man från Train & Rail-mässan.

Läs mer »

Bra att veta

Ständiga förbättringar

Parallellt med att appen används så fortsätter vi utveckling av den utifrån de önskemål vi får in från kunder och användare. Om du har förslag ska du inte tveka att höra av dig till oss och förmedla dem, kanske kan det bli en funktion i eller ett tillägg till appen framöver.

Varumärket Vilicus

Vilicus är varumärkesskyddat inom EU och är ett s.k. Community Trademark, godkänt och registrerat av Europeiska Unionens Immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

Cookies

Cookies